Baner

Aktuality

Výstava MMCO Moskva 2019

V dňoch 10 – 13. apríla 2019 sme sa opäť aktívne zúčastnili výstavy edukačných pomôcok v Rusku – MMCO – 2019 ( М о с к о в с к о г о м е ж д у н а р о д н о г о с а л о на образования – Moscow International […]

Viac

Horizon Grand PRIX Slovakia má svojich víťazov

Slovenské kolo medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut má úspešne za sebou 3. ročník a pozná svojho víťaza. Dňa 10. apríla 2019 sa v bratislavskom Zážitkovom centre vedy – Aurelium konalo tretie národné kolo medzinárodnej súťaže autíčok na vodíkový pohon s novým názvom HORIZON GRAND PRIX (v minulosti H2AC). Spoločnosť KVANT finančne podporila túto akciu. […]

Viac

IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. Storočie

IT akadémia je národný projekt, ktorý sa realizuje pod hlavičkou CVTI SR v spolupráci s partnerskými univerzitami: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne […]

Viac

Kvantarium na Hrebienku, Vysoké Tatry

O čom sa dlho hovorilo, iba ako o odvážnej predstave sa túto zimu aj stalo skutočnosťou. Otvorili sme prvú vysnívanú prevádzku s témou „múzeum svetla“ s oficiálnym názvom KVANTARIUM. Kvantarium je zábavno-náučné centrum pre deti aj dospelých, kde okrem prezentácie vizuálne zaujímavých a pekných exponátov, návštevníkom vysvetlíme, ako a prečo dané javy vznikajú. Celá prehliadka […]

Viac

Phywe excellence in science

Pred rokom a pol sa KVANT stal výhradným autorizovaným obchodným partnerom spoločnosti  PHYWE na Slovensku. PHYWE ako jeden z popredných svetových výrobcov a dodávateľov učebných pomôcok pre fyziku, chémiu a biológiu hlavne pre univerzity, vysoké školy a aplikovanú vedu je vyhľadávaným partnerom hlavne pre spoľahlivosť, inovácie, vysoký štandard spracovania a užívateľsky prívetivé produkty. V rámci tohto […]

Viac
1 3 4 5 6 7 24