Baner

Aktuality

Medzinárodná motoristická jazda po diaľničných úsekoch

Konferenciou sa zároveň zahájila medzinárodná motoristická jazda s názvom „Cesty a priateľstvá nemajú hraníc“. Cieľom projektu je monitorovanie diaľnic medzinárodného významu Moldavska a európskych krajín, štúdium zahraničných skúseností s projektovaním, budovaním a prevádzkou, riadením a financovaním diaľnic, uplatňovaním inteligentných dopravných systémov na medzinárodných cestách a ďalšími opatreniami na zvýšenie bezpečnosti na cestách, ako aj spolupráca medzi staviteľmi ciest SNŠ s európskymi krajinami. Partneri […]

Viac

Medzinárodná konferencia medzivládneho výboru cestárov

Zúčastnili sme sa Medzinárodnej konferencie Medzivládneho výboru cestárov MSD, ktorá sa uskutočnila dňa 24. júna 2019 v Tatra Hoteli. Cieľom konferencie bola výmena poznatkov na medzinárodnej úrovni v oblasti Inteligentných dopravných technológií. Počas prestávok sme v našom stánku mali priestor účastníkom bližšie predstaviť naše produkty ako Roadscanner a Laserový sčítač dopravy. V rámci konferencie naša spoločnosť získala aj ocenenie za inovatívny […]

Viac

Podporili sme 41. ročník SOČ v Košiciach

V dňoch 23. – 26. 4. 2019 sa na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach konal 41. ročník  celoštátnej súťaže SOČ. Akcia má vo všeobecnosti veľmi pozitívnu atmosféru, pretože sa jej zúčastňujú aktívni študenti a ich pedagógovia, ktorí chcú urobiť niečo navyše mimo študijných osnov. Celkovo sa súťažilo v 17 kategóriách. Spoločnosť KVANT spol. s r.o. venovala vecné […]

Viac

Zasadanie združenia základných škôl Slovenska v Starom Smokovci

V dňoch 24. – 26. apríla 2019 sa konalo v Starom Smokovci celoslovenské zasadanie Združenia základných škôl Slovenska. Na tomto stretnutí riaditelia z viac ako 320 základných škôl z celého Slovenska diskutovali a riešili aktuálne otázky týkajúce sa vzdelávania a vypočuli si prednášky a referáty od pozvaných z MŠVVŠ SR, OZ PŠaV, NUCEM-u, ŠPÚ a […]

Viac

Sponzorovali sme 60.ročník CK Fyzikálnej olympiády

Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády kategórie A sa uskutočnilo v dňoch 11. – 14. 4. 2019 v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne pod záštitou MŠVVŠ SR, predsedu TSK, primátora mesta Trenčín, primátorky mesta Trenčianske Teplice, rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a riaditeľa Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Odbornú záštitu zabezpečila Slovenská komisia FO, organizačnú záštitu IUVENTA […]

Viac
1 2 3 4 5 6 24